Akshara LB Nagar Campus

Reddy Colony, Sagar Ring Road, Near LB Nagar,
Hyderabad ﹘ 500079.
Email: akshara.lbnagar@gmail.com
Website: www.akshara.edu.in
Contact Numbers: 9533006688 Google Map

Akshara Karminagar Campus

Algunoor village, Hyderabad road to Karminagar.
Opp: Bharath Petroleum Pump.
Email: akshara.karimnagar@gmail.com.
Website: www.akshara.edu.in
Contact Numbers: 9020059999 Google Map

Akshara A S Rao Nagar Campus

Survey No. 333,Bharath Nagar Colony,
Kushaiguda, Near ECIL 'X' Road,
Hyderabad-500062,
Email: admissions@akshara.edu.in
Website: www.akshara.edu.in
Contact Numbers: 9693009999.

Akshara Kukatpally Campus

Plot No - 152, Madhavaram Colony,
Near Vivekananda Nagar, Kukatpally,
Hyderabad-500072.
Email: akshara.principalkukatpally@gmail.com
Website: www.akshara.edu.in
Contact Numbers: 040-23164444, 9394699999.

Akshara Chintal Campus

Plot No - 18, Sudharshan Reddy Nagar,
Beside Yellamma Temple, Market Road,
Chintal, Hyderabad-500054.
Email: akshara.principalchintal@gmail.com
Website: www.akshara.edu.in
Contact Numbers: 040-23177777, 9703903333.